Applications (postcards, leaflet, invitations, banners) for the communication of the exhibition Infinite sequence by the Catalan artist Ignasi Aballí at the Fundació Joan Miró, Barcelona, from June to September 2016.

For the graphics’ content we chose the subtitles of the piece Film of an image, 2016.

CAT — Aplicacions (postals, programes de mà, invitacions, banderoles) per a la comunicació de l’exposició Seqüència infinita de l’artista Ignasi Aballí a la Fundació Joan Miró, Barcelona, de juny a setembre del 2016.

Per articular tots els elements de comunicació de l’exposició, s’han triat els subtítols de la peça Pel·lícula d’una imatge, 2016.

The Catalogue for the Catalan artist Ignasi Aballí was published in the course of the exhibition Infinite Sequence at the Fundació Joan Miró, Barcelona, 2016. The publication was conceived and designed so as to not follow the conventional structures of institutional books. The catalogue consists in an essay book inside of an artist book. It deconstructs the textual-based art work and reproduces it large enough for people to read it.

Format: 297 x 210mm, 176 pages

CAT — Aquest catàleg de l’artista català Ignasi Aballí, s’ha publicat en ocasió de l’exposició Seqüència Infinita a la Fundació Joan Miró. La publicació ha estat concebuda i dissenyada per no seguir les estructures convencionals dels llibres institucionals. Totes les peces il·lustrades en el llibre són aquelles que s’han pogut deconstruir per poder ampliar-les i ser llegibles tant textualment com de detall d’imatge. A la vegada, el catàleg és un llibre d’assaig dins d’un llibre d’artista.

Format: 297 x 210mm, 176 pàgines

“Materials guide No. 1, Research, analysis and suggestive implementation” is the first of a number of publications that document internal research and processes of the Technical Innovation Department of Puig, Barcelona.

Format: 297 x 210mm, 128 pages
Photography: Oficina de disseny

CAT — “Materials guide No. 1, Research, analysis and suggestive implementation” és la primera públicació de una sèrie, que documenta la investigació i els processos interns del departament d’inovacions tècnics de Puig, Barcelona.

Format: 297 x 210mm, 128 pàgines
Fotografía: Oficina de disseny

Two more cassettes of a collection released by Paralaxe Editions with music by Broshuda (Ooze Vector) and Takahiro Mukai (Sand Container).

Letterpressed at L’Automàtica

CAT — Disseny dels cassets publicats per a l’editorial Paralaxe Editions, amb els treballs Ooze Vector de Broshuda i Sand Container de Takahiro Mukai.

Imprès amb tipus mòbils a L’Automàtica

Cazadores de Luz. Fotosíntesis mecánica, documents the experimental photography workshop held by Alfonso Borragán and Esther Llorca in Hangar, Barcelona, 2016. The publication has been realised together with Roman Daniel during his internship in our studio.

Format: A4
Edition: 150

CAT — Caçadors de Llum. Fotosíntesi mecànica, documenta el taller de fotografia experimental implementat per Alfonso Borragán i Esther Llorca a Hangar, l’abril de 2016, Barcelona. La publicació s’ha realitzat amb la col·laboració de Roman Daniel durant les seves pràctiques al nostre estudi.

Format: A4
Edició: 150

The guidelines publication for the call of Can Felipa Arts Visuals 2016 – destined for supporting the emerging scene of Curating, Fine Arts and Visual Communication in Barcelona.

The offset-print is based on 4 printing plates with differently sized rectangles. The latter have been printed in 21 variations out of countless possibilities in a total of 56 printing runs. Thanks to the overprinting, new tones emerged out of the 3 basic, initial colours. The project has been realised during more than 16 hours between 28 and 29 April 2016 in the printing workshop L’Automàtica.

Offset-printed in L’Automàtica
Format: 350 x 500 mm (poster) 175 x 292 mm (leaflet)
Edition: 1.800

CAT — Publicació de les bases de la Convocatòria Can Felipa Arts Visuals 2016, destinada a donar suport a la creació emergent para les modalitats de Comissariat, Creació artística i Comunicació gràfica.

Impressió offset a partir de 4 planxes, cada una amb una taca diferent, amb un total de 56 passades per màquina, generant 21 combinacions d’entre un gran nombre de possibilitats. S’han utilitzat 3 colors bàsics, combinats entre si, per aconseguir noves barreges de color. La impressió ha tingut una durada de més de 16 hores i s’ha realitzat durant els dies 28 i 29 d’abril de 2016 a L’Automàtica.

Imprès amb offset en L’Automàtica
Format: 350 x 500 mm (cartell) 175 x 292 mm (peça final)
Edició: 1.800

Leaflet for the exhibition Permit yourself to drift from what you are reading at this very moment into another situation… Imagine a situation that, in all likelihood, you’ve never been in, curated by Moritz Küng as part of the Arts Libris 2016 art bookfair at the Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2016.

Format: 210 x 297 mm

CAT — Llibret per a l’exposició Permit yourself to drift from what you are reading at this very moment into another situation… Imagine a situation that, in all likelihood, you’ve never been in, comissariada per Moritz Küng en el marc de la fira de llibres d’artista Arts Libris 2016 al Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2016.

Format: 210 x 297 mm

The catalogue Heimo Zobernig Books & Posters Catalogue raisonné 1980–2016 is a compilation of all books and posters made by the Austrian artist Heimo Zobernig from 1980 until 2015, published by Malmö Konsthall and the Cologned-based publishing house Walther König. The project has been elaborated in close collaboration with curator Moritz Küng and Heimo Zoberning.

Format: 297 x 210mm, 432 pages

CAT — Heimo Zobernig Books & Posters Catalogue raisonné 1980 – 2016

Aquest llibre és un catàleg raonat, un recull de tots els llibres i tots els posters, des del 1980 al 2015, de l’artista austríac Heimo Zonernig. Aquest ha estat publicat per Malmö Konsthall i l’editorial de Colonia, Walther König. El projecte i procés de treball s’ha dut a terme creant una estreta colaboració amb el comissari Moritz Küng i l’artista Heimo Zobernig.

Format: 297 x 210mm, 432 pàgines

The album Two Changes by British musicians Beatrice Dillon and Rupert Clervaux is a 12″ LP, released by Paralaxe Editions in 2016.

Format: 12″ vinyl
Edition: 300

CAT — LP 12″, de l’àlbum Two Changes, treball dels músics btitànics Beatrice Dillon i Rupert Clervaux. Publicat per a l’editorial Paralaxe Editions, 2016

Format: 12″
Edició: 300

Le fleuve armure — Der Rüstungsfluss is an artist publication by Adrian Schindler. It is based on a performance that tells a story about the life of a bridge, about France and Germany, tieing in the story of the artist’s family, which comes from a village close to the bridge. The publication has been made in the course of a collective exhibition and Adrian’s performances at the Centre d’Art Maristany, Sant Cugat del Vallés, 2015—2016.

Offset-printed in two colours at L’Automàtica
Format: 320 x 225 mm
Edition: 250

CAT — El riu armadura és una publicació de l’artista Adrian Schindler, basada en una performance que parla de la història d’un pont i de la història de França i Alemanya i que a la vegada s’entrellaça amb la història de la família de l’artista. La publicació s’ha editat en el curs d’una exposició col·lectiva on l’Adrian ha presentat les seves performances al Centre d’Art Maristany, Sant Cugat del Vallés, 2015—2016.

Imprès amb offset, a dues tintes a L’Automàtica
Format: 320 x 225 mm
Edició: 250

We redesigned the website of “Espai en blanc”, a group of thinkers, who stands for a critical, collective and experimental thinking in the scope of philosophy and politics. They first came together in Barcelona in 2002 and the website works as an archive for everything they produce such as texts, publications, activities,…

espaienblanc.net

CAT — Redisseny de la web d’Espai en Blanc, un grup de persones que aposten per un pensament crític, col·lectiu i experimental en l’àmbit de la filosofia i la política. Van començar a Barcelona l’any 2002 i la web funciona com un arxiu per les seves produccions com textos, publicacions, activitats…

espaienblanc.net

FAKTUR 04, Documents and Architecture is an international, periodical publication that combines research, reportage, critique, and photography-based articles about architecture in the greater context of politics and contemporary culture. It is a platform that brings together scholars, architects, designers, and a wider audience interested in a different take on architectural criticism.

It is published by Pep Avilés and Matthew Kennedy.

FAKTUR 04, Documents and Architecture és una publicació periòdica i internacional que compila articles d’investigació, reportatges, crítica i projectes fotogràfics sobre l’arquitectura en el context polític i cultural contemporani. És una plataforma on es troben acadèmics, arquitectes, dissenyadors, fotògrafs i un lector més ampli interessat a articular noves perspectives al voltant de l’arquitectura.

Els editors de la revista són Pep Avilés i Matthew Kennedy.

Design of the logotype and communication of a European platform that focuses on creating a common space that archives artists’ works and that their explorations are moving between art and science. The project has been led by Antonio Gagliano within HANGAR, Barcelona. It has been a pleasure to invite the designer Sergi Vilà to design and conceptualize ARC-HIVE with us. The logotype represents a cell division, the beginning of life, and transformation. The color palette is meant to represent the multiple variations of life matter.

Design of the graphic communication for the project “Meet a local/visitor. Swap a copy of your house key” by the artist Luz Broto within the Manifesta 14 program in Pristina, Kosovo.

The design is a combination of two different typefaces representing the concept of “swapping keys”. The visual identity is applied into posters, postcards and website that has been accompanying all the process of the key exchange proposed by the artist, which reveals inequalities between citizens, it is nevertheless a sign of trust and future commitment. It affirms a mutual faith in the coming dismantling of the borders that isolate Kosovo. And in the meantime, it helps to open the invisible borders between strangers. The key is a radical souvenir to be kept forever.

Mirror Becomes a Razor When It’s Broken is the book we had the pleasure to be conceptualizing and designing together with Sonia Fernández Pan. This book is not an exhibition catalog, but a compilation of texts by Jara Rocha, Beatriz Ortega Botas, Leo Burgue, Paula García Masedo that reflect on the exhibitions by Lua Coderch, Eva Fabregas, Rubén Grilo, Josu Bilbao and Estanis Comella

Mirror Becomes a Razor When It’s Broken is a publication that stemmed from the curatorial cycle of the same name that was put on in CentroCentro Madrid between October 2018 and September 2019.

 

Design of the exhibited “protocols” and the artist book by Luz Broto, “Put Oneself in the Place of the Other” shown in Museu de Granollers and curated by Anna Manubens. The book organises and articulates a series of actions that Luz Broto has done over the past 10 years in different locations and with a diverse range of people. The publication compiles a number of texts commissioned to different authors and a selection of images that document her collective actions. This is the first time that the register of Luz’s events is accessible and complied. 
CAT
Disseny de l’exposició “protocols” i de la publicació “Posar-se al lloc de l’altre” de Luz broto en el marc de l’exposició del Museu de Granollers, comissariada per Anna Manubens. El llibre organitza i articula una sèrie d’accions que Luz Broto ha dut a terme durant els últims deu anys a diferents llocs i amb diferent gent de diferents contextos socials. La publicació posa en diàleg una sèrie de textos que ella mateixa ha comissariat i demanat a diversos amics i una selecció d’imatges que documenten les accions. Aquesta és la primera vegada que el registre d’aquest treball es recopila i publica. Aquesta publicació ha estat presentada en el marc de Manifesta 2022 a Pristina, Kosovo.

 

Design of “Redonda Redonda” publication by Alberto Peral, curated and edited by Jorge Satorre within Tecla Sala’s “Redonda Redonda” exhibition, Barcelona. The result responds to a long and rigorous process of conversations, collective analysis, and dialogue with the artist and curator of the exhibition in order to decide how to articulate the content, rhythm, and order of the images. 

CAT — Disseny de la publicació “Redonda Redonda” d’Alberto Peral, comissariat i editat per Jorge Satorre dins del marc de l’exposició a Tecla Sala. El resultat del llibre respòn a un procés llarg i rigorós de converses, anàlisis col·lectiu, diàleg amb l’artista i el comissari de l’exposició, per poder decidir com articular el contingut, el ritme o ordre de les imatges.

Design of the third magazine VISIONS BY, co-published by Elisava Research and Onomatopee and edited by Saúl Baeza (does-work.com). The purpose of the design of this editorial project is to experiment with the content and answer to the different needs of the editorial concept of each year. Since the magazine focuses on ‘new materiality’, we are very glad to be able to try new layouts, new grids and structures, new materials, and colors for each number. 

CAT — Disseny de la tercera revista VISIONS BY, co-publicada per Elisava Research i la editorial holandesa Onomatopee. Aquest projecte està editat i conceptualitzat per Saúl Baeza (does-work.com). El propòsit del disseny d’aquest projecte editorial és poder experimentar amb el contingut  i respondre a les necessitats de cada concepte editorial per a cada número. La revista està focalitzada en “new materialities”, és per això que ens permet treballar amb diferents formats, papers, enquadernats, materials, colors, i estructures.

Design of the artist publication by Sitesize, Elvira Pujol Masip and Joan Vila Puig. The design of Serps d’aigua. Les rieres ocultes de Barcelona’ has 2 important elements that were worked out together with the artists in order to compile a series of collective actions made in Barcelona within the frame of BCN Producció, La Capella. The content is focused on discovering the underground and ancestral water currents of our city. The first element is that we have respected the original language of each text and created a double linguistic “river” — a space for each language on each page, proposing in this way, a flow of words and knowledge that traverses all the book. The second element is a signature printed in silver that represents the main water circulation points and undercurrents of the map of Barcelona.

CAT — Disseny de la publicació de l’artista a càrrec de Sitesize, Elvira Pujol Masip i Joan Vila Puig. El disseny de Serps d’aigua. Les rieres ocultes de Barcelona compta amb 2 elements importants que es van treballar conjuntament amb els artistes per tal de recopilar una sèrie d’accions col·lectives fetes a Barcelona en el marc de BCN Producció, La Capella. El contingut està enfocat a descobrir els corrents d’aigua subterranis i ancestrals de la nostra ciutat. El primer element és que hem respectat la llengua original de cada text i hem creat un doble “riu” lingüístic —un espai per a cada llengua a cada pàgina, proposant d’aquesta manera, un flux de paraules i coneixements que recorre tot el llibre. El segon element és una signatura impresa en plata que representa els principals punts de circulació de l’aigua i els fons subterranis del mapa de Barcelona.

Design of a 4-books critical essay capsule published by I.F Publications. For this editorial project, we have designed the format of a pocketbook, using a very accessible text layout, a fluor color palette on the exterior, and the generous size of titles, subtitles, and authors. The special element unfolds in the back cover, using the main concept that agglutinates the four authors: Fricciones, the word itself is designed in a different typographical shape in each book, and the abstract is placed in different graphical forms that remind transformation, tension, friction, flexibility, and liquidity.

CAT — Disseny de FRICCIONES, una càpsula d’assaig crític de 4 llibres publicada per I.F Publications. Per a aquest projecte editorial hem dissenyat el format de llibre de butxaca. L’element especial es desplega de la sèrie és a la contraportada, fent servir el concepte principal que aglutina els quatre autors: Ana Tsing, Isabelle Stengers, Jonathan Beller, Fred Moten and Stefano Harney. Fricciones, està agafa una forma tipogràfica diferent a cada contra portada, i l’abstract del llibre es col·loca en diferents formes gràfiques representant la transformació, tensió, fricció, flexibilitat i liquiditat del concepte editorial.

Design of the record GANIVET by the artist and performer Laia Estruch. This piece is the recordings of Laia’s voice and body performance interacting with her sculpture Ganivet made and designed especially for “La Fundació Joan Brossa“, Barcelona. The design responds to a long relationship and collaboration with the artist and a firm trust in creative instinct. One of the main purposes was to print at L’Automàtica using our own infrastructure, the offset machine to print the images, and the degradation and the Heidelberg machine to letterpress the title. We are delighted to be part of Laia’s work that won Premi Ciutat de Barcelona in 2021.

CAT — Disseny del disc 7″ GANIVET de l’artista i performer Laia Estruch. Aquesta peça són els registres de la veu i el cos de la Laia interactuant amb la seva escultura Ganivet realitzada i dissenyada especialment per a “La Fundació Joan Brossa“, Barcelona. El disseny respon a una llarga col·laboració amb l’artista i una ferma confiança en l’instint creatiu conjunt. Un dels propòsits principals ha estat imprimir a L’Automàtica amb la nostra pròpia infraestructura, la màquina òfset, per imprimir les imatges i la degradació del color taronja, i la màquina tipogràfica Heidelberg per els títols i la numeració de la peça. Aquest vinil forma part del treball que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona el 2021.

FAKTUR 03, it has been edited, though, and designed during the lockdown caused by the Corona Virus pandemic in the spring of 2020, due to this situation and the ongoing political circumstances that “Black Lives Matter” has experienced in the last social risings in the US, the editors have dedicated this issue to the “Unbreathable” global state.

FAKTUR, Documents and Architecture is an international, periodical publication that combines research, reportage, critique, and photography-based articles about architecture in the greater context of politics and contemporary culture. It is a platform that brings together scholars, architects, designers, and a wider audience interested in a different take on architectural criticism.

It is published by Pep Avilés and Matthew Kennedy.

CAT— FAKTUR 03, ha estat editat, pensat i dissenyat durant el confinament causat per la pandèmia Corona Virus la primavera del 2020, a causa d’aquesta situació i a les circumstàncies actuals que està experimentant el moviment social “Black Lives Matter” a Estats Units, els editors han decidit de dedicar aquest número a l’estat global que estem vivint, descrit com a “Irrespirable i asfixiant”.

FAKTUR, Documents and Architecture és una publicació periòdica i internacional que compila articles d’investigació, reportatges, crítica i projectes fotogràfics sobre l’arquitectura en el context polític i cultural contemporani. És una plataforma on es troben acadèmics, arquitectes, dissenyadors, fotògrafs i un lector més ampli interessat a articular noves perspectives al voltant de l’arquitectura.

Els editors de la revista són Pep Avilés i Matthew Kennedy.

Pseudopanorama is the catalog of Manolo Laguillo for “Proyectos (1983 – 2020)” exhibition in La Virreina Centre de la Imatge. The design of the publication has been conceptualized together with the editor Moritz Küng. The book presents a selection of different territories, cities, and landscapes that Manolo Laguillo has photographed over his professional and creative career, treated each of them with different papers or inks. At the same time, the publication has an unfolded timeline of all of his life work.

CAT — Pseudopanorama és el catàleg de Manolo Laguillo per l’exposició “Proyectos (1983 – 2020)” a La Virreina Centre de la Imatge. El disseny de la publicació s’ha conceptualitzat conjuntament amb l’editor Moritz Küng. S’han escollit diferents territoris, ciutats i paisatges que Manolo Laguillo ha fotografiat durant la seva trajectòria professional i creativa que s’han tractat amb diferents papers i tines. A la vegada la publicació conté un espai on es desplega una línia del temps on es pot veure tot el seu treball per anys, les càmeres que ha utilitzat al llarg de la seva vida i els llibres que ha publicat.

FAKTUR, Documents and Architecture is an international, periodical publication that combines research, reportage, critique and photography-based articles about architecture in the greater context of politics and contemporary culture. It is a platform that brings together scholars, architects, designers and a wider audience interested in a different take on architectural criticism.
It is published by Pep Avilés and Matthew Kennedy.

CAT — FAKTUR, Documents and Architecture és una publicació periòdica i internacional que compila articles d’investigació, reportatges, crítica i projectes fotogràfics sobre l’arquitectura en el context polític i cultural contemporani. És una plataforma on es troben acadèmics, arquitectes, dissenyadors, fotògrafs i un lector més ampli interessat a articular noves perspectives al voltant de l’arquitectura.
Els editors de la revista són Pep Avilés i Matthew Kennedy.

Web-design for Hivern Discs, an electronic music label based in Barcelona. The website is divided in two parts. On one hand it shows all news through the feed from the label’s social networks. On the other hand, there is an online shop selling records and merchandising. Simultaneously, the backend of the shop is a tool that facilitates the management and control of stock and shipments.

URL: hiverndiscs.com
Code: Marc Permanyer

CAT — Disseny de la web pel segell discogràfic de música Barceloní Hivern Discs. La web es divideix en dues parts: per una banda mostra totes les novetats i el feed de les xarxes socials. Per una altra banda és una botiga online que conté tot el catàleg complet del segell amb la possibilitat de comprar tots els discos i el merchandising. A través del seu backend la botiga online funciona a la vegada com una eina per gestionar l’estoc i els enviaments de la discogràfica.

URL: hiverndiscs.com
Còdi: Marc Permanyer

The publication series Bauhaus Museum Dessau, Cahiers 1–10 has been initiated by Addenda Architects, Moritz Küng, Joachim Brohm and Valentina Seidel. The collective editorial project documents the building process of the new Bauhaus Museum in Dessau, designed by the Barcelona-based studio Addenda Architects by meas of 10 different publications. The pictures are by photographer Joachim Brohm and texts are contributed by editor and curator Moritz Küng. The Cahier collection’s visual identity uses as a common element the numbers of Paul Elliman’s typography “Albers”. This typeface is inspired in the “Architype Albers”, created by Josef Albers in 1931 at the Bauhaus.

Publication format: 210x297mm

CAT — La col·lecció de Bauhaus Museum Dessau, Cahiers 1–10 es un projecte editorial col·lectiu iniciat per Addenda Architects, Moritz Küng, Joachim Brohm i Valentina Seidel. Aquesta sèrie de 10 publicacions diferents documenta el procés de construcció del nou Museu Bauhaus en Dessau, dissenyat per Addenda Arquitects, un estudi d’arquitectura basat a Barcelona. Les imatges són del fotògraf Joachim Brohm i els textos de l’editor i comissari Moritz Küng.
El disseny de la identitat de tota la col·lecció Cahier té com a element comú l’ús de la numeració de la tipografia “Albers” de Paul Elliman, inspirada en una tipografia “Architype Albers” de Josef Albers creada el 1931 per la Bauhaus.

Format de publicació: 210x297mm

Two more cassettes of the collection released by Paralaxe Editions with music by NINA (de Val) and FOQL & Fischerle (Personal Wastelands).
The covers have been directly typeset and letterpress-printed at the printshop L’Automàtica.

CAT — Composició tipogràfica i producció de portades per a la col·lecció de cassets editat per Paralaxe Editions, amb música de NINA (de Val) i FOQL & Fischerle (Personal Wastelands).
Imprès amb tipus mòbils a L’Automàtica

No Sleep since 2008 is a 12” publication published by Hivern Discs, an electronic music label based in Barcelona. It was released on the occasion of the label’s 10th anniversary and assembles texts, interviews, visual material and pictures of friends and people, who have been collaborating with the label for the last ten years. The publication comes in a screen-printed plastic sleeve including a compilation record with tracks by John Talabot or Khidja, among others.
Edition: 300
Format: 31x31cm

CAT — No Sleep since 2008 és una publicació de format 12″ que celebra el desè aniversari del segell de música electrònica Barceloní Hivern Discs. La publicació recull textos, entrevistes, material visual, fotos d’amics i persones que hi han col·laborat amb el segell durant els últims deu anys. Ve en una funda de plàstic serigrafiada conjuntament amb un vinil que recull les contribucions de John Talabot, Khidja, entre d’altres.

Edició: 300
Format: 31x31cm

Visual communication for the exhibition ‘Mirror Becomes a Razor When It’s Broken’ curated by Sonia Fernández Pan at CentroCentro, Madrid. The series consisted in four exhibitions by the commissioned artists Lúa Coderch, Rubén Grillo, Josu Bilbao + Estanis Comella and Eva Fàbregas. Instead of common information sheets, a special piece of printed matter related to the shown artwork was produced for every exhibition, accompanied by matching wall vinyls.

CAT — Comunicació visual pel cicle d’exposicions Mirror Becomes a Razor When It’s Broken comisseriat per Sonia Fernández Pan per al centre d’art CentroCentro, Madrid. El cicle estava dividit entre quatre exposicions, en les que hi han format part Lúa Coderch, Rubén Grillo, Josu Bilbao + Estanis Comella y Eva Fàbregas. En comptes d’un full de sala habitual, per a cadascuna de les exposicions s’ha dissenyat una peça impresa i vinils de paret relacionats amb la proposta artística de cada artista.

Visual communication for the HALLO: Festspiele 2019 organised by Hallo: Verein zur Förderung raumöffnender Kultur e.V., Hamburg. The campaign includes printed matter, a website and images for social networks. The festival leitmotif “SWAY” stands for a more varied form of movement (rocking, staggering, changing something, influencing somebody,…). The graphic interpretation of the word consists in a new typeface that is based on a serif, a grotesque and a fraktur font (inspired by an old German wall script on the festival area). On the posters, flyers and in the online communication one can only see halves of the letters. This gives a more varied character to “SWAY”: a lettering that is always on the move, never straight, never perfect and never fully readable – it is queer, like this year’s festival content.

CAT — Comunicació visual per al festival HALLO: Festspiele 2019 organitzat per Hallo: Verein zur Förderung raumöffnender Kultur e.V., Hamburgo. La campanya inclou aplicacions impreses, una pàgina web i imatges per a les xarxes socials. El leitmotiv del festival, “SWAY”, representa una forma de moviment més variada (balancejar, trontollar, canviar alguna cosa, influenciar a algú,…). La interpretació gràfica de la paraula es formalitza en un nou tipus de lletra, basat en una serifa, una grotesca i una gòtica (inspirada en una inscripció en alemany antic en un mur en l’àrea del festival). En els cartells, fulls de mà i en la comunicació digital solo es mostren meitats de lletres. D’aquesta manera la paraula “SWAY” sempre està en moviment, mai està recta, mai està perfecta i mai es pot llegir completa – és queer, com els continguts del festival d’aquest any.

Newspaper design for a performance by the composer Daniel Dominguez Teruel at the Elbphilharmonie, Hamburg, as part of the HALLO: Festival 2019.

CAT — Disseny d’un diari per a una performance del compositor Daniel Dominguez Teruel en la Elbphilharmonie, Hamburgo, en el marc del festival HALLO: Festspiele 2019.

This publication has been published on the occasion of the exhibition Carles Guerra. Works without Compensation at the Centre d’Art Lo Patí in Amposta, between November 17, 2018 and January 20, 2019. By revising his entire archive of slides, negatives and sketches the image selection could be elaborated in close collaboration with Carles Guerra. The major pieces of the book are Interior Landscape. Essay, 1993 and Model for the Reconstruction of a Painting (Details), 1993.

Format: 325x240mm
Edition: 400

CAT — Aquesta publicació s’ha editat amb ocasió de l’exposició Carles Guerra. Treballs sense compensació, presentada al Centre d’Art Lo Patí d’Amposta entre el 17 de novembre de 2018 i el 20 de gener de 2019. L’edició de les imatges ha estat un treball conjunt amb Carles Guerra a través de revisar tot el seu arxiu de diapositives, negatius i esbossos. Les peces protagonistes del llibre són Paisatge interior. Assaig, 1993 i Model per a la reconstrucció d’una pintura (detalls), 1993.

Formato: 325x240mm
Edición: 400

Vint-i-cinc anys de La Capella is a publication conceived to celebrate the 25th anniversary of La Capella, Barcelona. The book’s concept and graphic narrative was elaborated in close exchange with its editor, Anna Pahissa. Its extensive content consists in visual and textual contributions by the local art community: artists, curators, designers, cultural workers, technicians, etc., who have collaborated with La Capella between 1994 and 2019.

The publication is composed of four parts, separated by different coloured spreads. It starts with all exhibitions and activities that have been realised during those 25 years in form of a continuous list of titles, names, texts and images. The second part represents the exhibition catalogue for “Les Escenes”, an exhibition curated by Anna Manubens, Sonia Fernández Pan, David Armengol, Sabel Gavaldon y Eloy Fernández Porta, celebrating the 25th anniversary of La Capella. In the third part all publications and editorial projects published by La Capella are listed. The forth section contains the Spanish and English translations.

Format: A4, 480 pages

CAT — Vint-i-cinc anys de La Capella és la publicació que hem dissenyat per celebrar el 25 aniversari de la Capella, Barcelona. El concepte del llibre i la narrativa gràfica es van elaborar conjuntament amb l’editora Anna Pahissa. Els extensos continguts del llibre consisteixen en contribucions visuals i textuals de la comunitat artística local: artistes, curadors, dissenyadors, treballadors culturals, tècnics, etc., que han col·laborat amb La Capella entre 1994 i 2019.

La publicació es divideix en quatre parts, separades per quatre plecs de colors. Comença documentant totes les exposicions i activitats que s’han realitzat durant aquests 25 anys en forma de llista contínua amb títols, noms, textos i imatges. La segona part representa / correspon al catàleg d’exposició de “Els Escenes”, una exposició comisariada per Anna Manubens, Sonia Fernández Pan, David Armengol, Sabel Gavaldon i Eloy Fernández Porta, que celebra el 25 aniversari de la Capella. En la tercera part es troben totes les publicacions i projectes editorials publicats per la Capella. I finalment, la quarta secció conté les traduccions a l’espanyol i a l’anglès.

Format: A4, 480 pàgines.

Visual communication for a weekend of open workshops organised by A-FAD in Barcelona.
Different printed matter, website design, street and social networks campaign.

Photography: Beatriz Janer

CAT — Comunicació visual per als Tallers Oberts BCN 2019 organitzats per l’A-FAD, Barcelona.
Aplicacions impreses, disseny web, banderoles, cartells i una campanya per a xarxes socials.

Fotografia: Beatriz Janer

Cover design of Glisten, a 12″ record by ELLLL, published by Paralaxe Editions.

Photography: Claire Clichy

CAT — Vinil de 12″ del album Glisten de la productora irlandesa ELLLL, editat per Paralaxe Editions.

Fotografia: Claire Clichy

Visual identity and website design for the Barcelona-based architecture studio Jorge Vidal. The printed matter includes business cards, invitation cards and stationary. The website is an archive of his work including new buildings, conversions or proposals made for competitions – with a careful treatment of drawings and photography. A custom-made filter tool in the menu allows to search the project archive by un unlimited number of characteristics such as type, place, materials, forms or parts of buildings.

URL: jorgevidal.eu
Code: Marc Permanyer

CAT — Identitat visual i disseny per a la web de l’estudi d’arquitectura de Jorge Vidal, Barcelona. S’han imprès targetes i paper de carta. La web és un arxiu de tots els projectes presentats a concursos, obra nova i reformes amb un tractament especial en els dibuixos i la fotografia. El menú de la web té una eina que permet filtrar de manera molt precisa els projectes segons la seva quantitat il·limitada de característiques: tipografia, llocs, materials, formes, edificis… etc.

URL: jorgevidal.eu
Còdi: Marc Permanyer

Visual identity and web design for GRAF.cat, an initiative of artists Luz BrotoPep Vidal and Marc Vives. GRAF is a platform that interconnects institutions, galleries, independent spaces, projects,… related to arts and culture in Catalonia. On one side, the page offers a private access to a custom-made tool that allows them to regularly schedule events, communicate and program according to other events going on. Whereas the publicly accessible homepage shows the outcome – an agenda that informs about local artistic events.
The printed matter includes business cards and flyers.

URL: GRAF.cat
Code: Marc Permanyer

CAT — Identitat gràfica per a la web GRAF.cat. Una iniciativa dels artistes Luz BrotoPep Vidal i Marc Vives. GRAF és una plataforma que connecta institucions, galeries, projectes i espais independents relacionats amb l’art i la cultura de Catalunya. GRAF és una eina personalitzada que permet reunir, coordinar i difondre tota la programació del territori català en forma d’agenda comú. La pàgina principal mostra tots els esdeveniments prèviament inscrits establint d’aquesta manera una agenda pública d’àmbit local.

URL: GRAF.cat
Còdi: Marc Permanyer

FAKTUR, Documents and Architecture is an international, periodical publication that combines research, reportage, critique and photography-based articles about architecture in the greater context of politics and contemporary culture. It is a platform that brings together scholars, architects, designers and a wider audience interested in a different take on architectural criticism.
It is published by Pep Avilés and Matthew Kennedy. The first issue came out in autumn 2018.

CAT — FAKTUR, Documents and Architecture és una publicació periòdica i internacional que compila articles d’investigació, reportatges, crítica i projectes fotogràfics sobre l’arquitectura en el context polític i cultural contemporani. És una plataforma on es troben acadèmics, arquitectes, dissenyadors, fotògrafs i un lector més ampli interessat a articular noves perspectives al voltant de l’arquitectura.
Els editors de la revista són Pep Avilés i Matthew Kennedy. El primer número s’ha publicat a la tardor del 2018.

VISIONS BY is a magazine about Material Cultures published by Elisava Research and edited by Saúl Baeza and Laura Clèries.
The first issue has been launched at the Dutch Design Week in Eindhoven in October 2018.

CAT — VISIONS BY és una revista que compta amb contribucions sobre Material Cultures, editada per Saúl Baeza i Laura Clèries i publicada per Elisava Research.
El primer número es va presentar en el Dutch Design Week en Eindhoven en October 2018.

et al. is a collection of philosophical essay books. The published texts come from writers, philosophers, activists,… who are invited to do conferences within the MACBA’s public programme.

The first published book is “Petróleo” (Petroleum). The forthcoming ecological breakdown is analysed from ecosocialist, ecofeminist and anthropological perspectives.

The collection is intended to be published in three languages (Catalan, Spanish, English). The combination of three colours for cover, spine and backcover changes according to the language.

et al. is an iniative of the MACBA and the publishing house Arcàdia.

CAT — et al. és una col·lecció de llibres d’assaig i filosofia. Recull textos d’escriptors, filòsofs, activistes,… que han participat amb les seves conferències en el marc del programa públic del MACBA.

El primer llibre de la col·lecció es titula “Petróleo” (Petroli) – reflexiona sobre el col·lapse ecològic des del ecosocialismo, els ecofeminismos i l’antropologia.

La col·lecció està pensada per ser publicada en tres idiomes (català, castellà i anglès). Segons l’idioma canvia la combinació dels colors en portada, llom i contraportada.

et al. és una iniciativa del MACBA i l’editorial Arcàdia.

Postcards for Sala d’art Jove, Call for application 2017 and 2018.
Offset-Printing and die-cutting at l’Automàtica.

CAT — Postals per a les convocatòries 2018 i 2019 de Sala d’art Jove.
Impressió offset en l’Automàtica.

This book was published as part of the exhibition A break can be what we are aiming for curated by Irina Mutt for Barcelona Producció at La Capella in June 2018. The publication gathers pictures of the exhibited works and a series of texts that draw from caretaking, feminsim and queer culture.

CAT — Aquest llibre es va publicar en el marc de l’exposició A break can be what we are aiming for comisariada per Irina Mutt per a Barcelona Producció en La Capella al juny 2018. La publicació recull fotos de les obres exposades i una sèrie de textos que prenen el seu punt de partida en les cures, els feminismes i la cultura queer.

Two books for Dora García’s exhibition “Love comes from the most unexpected places” at Trondheim Kunstmuseum, Norway in June 2018.
The first book is a city guide that forms part of the exhibition, called “Thresholds. A flanerie* through the hidden and less hidden spiritual communities of the city of Trondheim”. It contains descriptions and pictures of 48 religious communities, a map to locate them and texts about the most common religions.
The second book “Love comes from the most unexpected places” is the exhibition catalogue, featuring texts and photos that contextualise and document the exhibition.

CAT — Dos llibres per a l’exposició de Dora García, Love comes from the most unexpected places, en el museu d’art de Trondheim, Noruega, juny 2018.
El primer llibre és una guia que forma part de l’exposició. Es titula Thresholds. A flanerie* through the hidden and less hidden spiritual communities of the city of Trondheim. Documenta 48 centres de culte o comunitats religioses presents a la ciutat, un mapa per localitzar-les i un text sobre les religions més populars.
El segon llibre Love comes from the most unexpected places és el catàleg de l’exposició, conté textos que donen context i fotos que documenten l’exposició dins dels espais del museu.

Visual communication for a weekend of open workshops organised by A-FAD in Barcelona. The graphic images focuses on analogue black and white photographies of workshops and hands of the artisans.
Different printed matter, website design, street and social networks campaign.

Photography: Beatriz Janer

CAT — Comunicació visual per als Tallers Oberts BCN 2018 organitzats per l’A-FAD, Barcelona. El concepte gràfic part de fotografies anàlogues en blanc i negre dels tallers dels artesans i artesanes.
Aplicacions impreses, disseny web, banderoles, cartells i una campanya per a xarxes socials.

Fotografia: Beatriz Janer

Visual identity design of “La Festa del Roser 2017” organised by the asociation “Amics de la Rambla”. La “Festa del Roser” is a yearly, popular event that celebrates Barcelona’s Ramblas. This year’s design should emphatise the existence of this special celebration, which is all about the close relationship that is generated between the “Ramblas”, its people, its customs, its flowers and florists.

CAT — Identitat visual per “La Festa del Roser 2017” organitzada per l’associació els Amics de la Rambla. Amb el disseny d’aquesta edició s’ha volgut emfatitzar de manera molt clara l’existència d’aquesta festa popular que es fa anualment al carrer de la Rambla de Barcelona. La peculiaritat d’aquesta celebració és la relació estreta que es genera entre la gent, el carrer i les flors i les floristes.

New visual identity for a weekend of open Workshops organised by A-FAD in Barcelona. The graphic concept draws from photographies of objects made by the participants.
Different printed matter, website design, street and social networks campaign.

Photography: Beatriz Janer

CAT — Nova identitat visual per als Tallers Oberts organitzats per l’A-FAD, Barcelona. El concepte gràfic part de fotografies d’objectes dels participants.
Aplicacions impreses, disseny web, banderoles, cartells i una campanya per a xarxes socials.

Fotografia: Beatriz Janer

Gentle Bread is a publication by Barcelona-based artist Ariadna Guiteras. The idea was to design a publication that would be able to bring together a sound performance piece, a series of sculptures, an introduction text by curator Julia Morandeira and the artist’s field research interviews.
The Gentle Bread project has been presented in an exhibition at the end of Ariadna’s residency at Chalton Gallery in London in 2016. And it has won the Miquel Casablancas Prize 2016 in the category publications.

Format: 12″
Edition: 200

CAT — Publicació on el disseny té la voluntat de reunir una peça sonora, una sèrie d’escultures, un text introductori de la comissària Julia Morandeira i les entrevistes que esdevenen del treball de camp que ha fet l’artista per concebre Gentle Bread.

El projecte Gentle Bread va ser presentat en format exposició al final d’una residència a la galeria Chalton Gallery a la ciutat de Londres el 2016. També ha estat premiat a Miquel Casablancas 2016 en la categoria publicació.

Format: 12″
Edició: 200

The List 6.2017 is a publication by American artist Peter Downsbrough, edited and published by curator Moritz Küng. The book depicts a peformance consisting in the oral reading of the titles of all the publications that Peter Downsbrough has ever made, since he started working in 1960 – realised by Moritz Küng at the Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona, 2017. The format of the book is inspired by to the formats of lists. Cover and backcover were made by the artist himself.

Format: 105 x 297 mm
Offset printed at L’Automàtica

CAT — The List 6.2017 és una publicació de l’artista americà Peter Downsbrough, editada i publicada pel comissari Moritz Küng. El contingut del llibre correspon a la lectura oral dels títols de totes les publicacions que Peter Downsbrough ha fet durant la seva trajectòria des del 1960 (performance per Moritz Küng al Pavelló Mies Van der Rohe, 2017). El format del llibre correspon al format llista i la coberta i contra coberta estan fetes pel mateix artista.

Format: 105 x 297 mm
Imprès amb offset a L’Automàtica

The graphics of the communication design and invitations of the ArtsFAD Prize 2017 are inspired by a line of theoretical research about the current interest in constantly transforming materialities that are present everywhere, making the world vibrant, promoted by theorists like Jane Bennet, Karen Barad or Bruno Latour. We asked the writer and Curator Sonia Fernandéz Pan for support and she contributed a short text to set a context for the graphics. The idea behing using this theoretical framework was to update the Arts and Crafts background of the A-FAD, to make it more contemporary. In order to graphically communicate this research, to activate the potential of the A-FAD’s members’ areas of work and the knowledge that can be obtained through experimentation, error, trial and time, devoted to soroughly understand a craft, we experimented during a period of two weeks at the printing workshop L’Automàtica. For the printed invitations we directly intervened the offset printing plates. Therefore, all invitations are unique and different from each other.

Format: 340 x 480 mm
Two-colour-offset-print and Letterpress at L’Automàtica

CAT — El treball visual i gràfic que s’ha fet per la comunicació i les invitacions del Premi ArtsFAD 2017, està basat en potenciar la idea de “taller i ofici” i activar el potencial que tenen aquests espais de treball i el coneixement que s’hi pot adquirir a partir de l’experimentació, l’error, la prova i el temps que es dedica a entendre un ofici. El treball textual de les peces està inspirat en la línia teòrica de recerca d’autors com Jane Bennet, Karen Barad or Bruno Latour, els quals desenvolupen certes teories sobre la matèria i la seva posició en el món. Per sustentar les cites dels autors que s’han utilitzat, hem demanat a la comissaria Sonia Fernandéz Pan l’aportació d’un text que acompanyi totes les aplicacions gràfiques. Per poder comunicar aquestes idees hem decidit fer una sèrie de jornades al taller-impremta L’Automàtica per experimentar i intervenir directament sobre planxes offset. Tant la comunicació viral com les invitacions impreses són el resultat d’experimentar i per tant cada imprès és únic i diferent de la resta.

Format: 340 x 480 mm
Imprès amb offset, a dues tintes a L’Automàtica

Itineraries and Detours of a Migrating Monument is the publication of the french-german artist Adrian Schindler’s thesis for the master’s degree “Art in Context” at the UDK, Berlin. The design and structure of this book aims to enhance the relationship between images, white spaces, text, visual poems and drawings respecting the pace and order of the original thesis.

Format: 120 x 180 mm

CAT — Itineraries and Detours of a Migrating Monument és la tesina de l’artista francès – alemany Adrian Schindler del màster “Art in Context” a la universitat UDK de Berlín.
Per dissenyar el llibre s’ha creat una estructura que pretén dinamitzar la relació entre imatges, espais blancs, textos, poemes visuals i dibuixos respectant el ritme i l’ordre de la tesina original.

Format: 120 x 180 mm

The ideal visitor of a sentimental collection is a publication that recollects an audio-intervention that catalan artist Enric Farres and curator Joana Llauradó did at the Frederic Mares Museum in Barcelona, 2015 – a project initiated by the contemporary art centre La Capella. The book’s structure is supposed to graphically transmit the museum’s stifled environment. There are no empty spaces in the book, the grid is completely filled up with images and text, just as the exhibits in this fully stuffed cabinet of curiosities.

Format: 210 x 297 mm

CAT — “El visitant ideal d’una col·lecció sentimental” és una publicació que recull la intervenció sonora que l’artista Enric Farrés i la comissaria Joana Llauradó van dur a terme al Museu Frederic Mares a partir del projecte deslocalitzat del centre d’art contemporani La Capella. El concepte que compon l’estructura del llibre i transcriu gràficament el gabinet de curiositats que suposa aquest museu, és la idea de no deixar mai cap espai en blanc, cap espai buit.

Format: 210 x 297 mm

Design and edition of the contents of the publication Cualquier Lugar…, on the occasion of the Parallel School workshop held by Oficina de disseny at the artist residence Lugar a dudas in the city of Cali, Colombia in December 2016.

Format: 210x297mm
Co-published by: Calipso Press
Publication: risograph-printed at Calipso Press
Cover-Poster: printed at “La Linterna”, a traditional letterpress workshop in the neighbourhood of San Antonio, Cali

Parallel School Cali took place in the capital of the Colombian Pacific region. Cali, known for its diversity, is a city permeated by the Afro-Colombian and indigenous community with a broad cultural background that marked the country in the 70’s. An example would be the self-organised space Ciudad Solar, where artists, writers and filmmakers such as Óscar Muñoz, Luis Ospina and Andres Caicedo among others, created a cultural precedent in Colombia. Choosing the city of Cali allowed us to move away from the main economic centres, dictated by the West, and to decide on our own independent “centre of the world”.

Lugar a Dudas (A place for doubt) received us for one week in order to develop long conversations and reflections on the state of education in today’s creative field. Lugar a Dudas is one of the first self-organised and independent art residencies in Colombia, founded by Óscar Muñoz and Sally Mizrachi in 2006. By inviting international and local projects and artists, it has become a major hub for Cali’s entire artistic community as well as for the rest of the country. It is a place where different generations and cultures meet to experiment and create discourse.

By gathering 15 people from different countries and backgrounds, spending 12 hours a day together and occupying different places in the city, we managed to question and extensively talk about concepts that in our contemporaneity seem intrinsic in our way of working and understanding our position in the world: success / failure, being productive / unproductive, wasting time, reaching the system’s expectations,… among other neoliberal daily habits.

For 7 days we experimented with time, conflict, discomfort, criticism, debate, confusion, encounter, disagreement, etc… We understand all of the aforementioned as essential parameters for making a collective process work and positioning ourselves in a space of resistance from where to operate.

We walked along 8th Street to the Alameda Market. We learnt to make pandebono at the La Aragonesa bakery. We invited several local artists, such as Ericka Florez and Yolanda Chois, to talk about their collective processes and their relationships with territory. We went to dance salsa. We received Maria Teresa Matijasevic, who talked to us about acknowledgement and the state of education in rural areas within the context of official educational politics in Colombia and comparing them to alternative educational models. We greatly enjoyed the experiences and dynamics shared with us by Monica Zamudio and Sebastián Cruz of La Agencia / Escuela de Garaje (Garage School Project). We had meetings in public spaces. We occupied and used Lugar a Duda’s documentation centre. We cooked and ate together. We lost ourselves and questioned what the relevance and social impact is of providing space and time for 15 people to gather together for 12 hours a day to think about education.

CAT — Disseny i edició dels continguts de la publicació Qualquier Lugar…, en ocasió del taller Parallel School impartit per Oficina de disseny a la residència artística Lugar a dudas a la ciutat de Cali, Colòmbia al desembre del 2016.

Format: 210x297mm
Coeditors: Calipso Press
Publicació: Risografía a Calipso Press
Cartell de coberta: imprès a La Linterna, una impremta tradicional de tipus mòbils al barri de San Antonio, Cali

Parallel School ha tingut lloc a la ciutat de Cali, la capital de la regió del Pacífic Colombià, reconeguda per la seva diversitat permeada per la cultura afro-colombiana e indígena i amb uns antecedents culturals que van marcar el país a la dècada dels anys 70. Com per exemple l’espai autogestionat Ciudad Solar, on els escriptors, artistes, fotògrafs, cineastes com Luis Ospina, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Óscar Muñoz, entre molts altres, van crear un precedent cultural a Colòmbia. Escollir la ciutat de Cali ens ha permès allunyar-nos dels centres econòmics principals que dicta occident i poder crear el “nostre centre del món” al marge d’ells.

Lugar a dudas, ha estat l’espai que ens ha acollit durant una setmana per poder desenvolupar llargues converses i reflexions sobre l’estat de l’educació en l’àmbit creatiu en l’actualitat. Lugar a dudas és un espai independent pioner en realitzar residències artístiques a Colòmbia, fundat per Óscar Muñoz i Sally Mizrachi el 2006. Aquest espai s’ha convertit en un centre neuràlgic per a tota la comunitat artística de Cali i la resta del país, acollint propostes internacionals i locals. Lugar a dudas és un lloc on diferents generacions i cultures es troben per experimentar i crear discurs.

Durant una setmana, un grup de 15 persones hem estat ocupant diferents llocs de la ciutat per qüestionar i divagar sobre conceptes que en la nostra contemporaneïtat semblen intrínsecs a les nostres maneres de funcionar i entendre la nostra posició en el món: èxit / fracàs, ser productiu / no ser productiu, perdre el temps, assolir les expectatives del sistema… entre altres hàbits quotidians i neoliberals.

Hem experimentat amb el temps, el conflicte, la incomoditat, la crítica, el debat, la confusió, la trobada i la desavinença… Entenem aquests conceptes com alguns dels paràmetres essencials per fer funcionar un procés col·lectiu i posicionar-nos en un espai de resistència des d’on poder operar.

Hem caminat junts des de la Calle Octava fins al mercat de l’Alameda. Hem après a fer pandebono a la fleca La Aragonesa. Hem estat amb la María Teresa Matijasevic per parlar del reconeixement i l’estat de l’educació en l’àmbit rural dins del marc de polítiques educatives oficials de l’estat colombià i hem revisat possibles models d’educació alternativa. Mónica Zamudio i Sebastián Cruz de l’Agencia i l’Escuela de Garaje ens han compartit les seves experiències i dinàmiques col·lectives. Hem fet reunions en espais públics. Hem ocupat i consultat el centre de documentació de Lugar a dudas. Hem fet dinars col·lectius. Ens hem perdut i hem qüestionat quina rellevància i impacte social té proporcionar un espai perquè 15 persones es trobin 12 hores al dia per a reflexiona.

 

El Gir is an unfinished publication by Catalan artist Xavier Ristol, made on the occasion of the exhibition De l’Endiot al Ploraire, figures of the burlesc sabadellenc at the Alliance Française de Sabadell.
The graphic piece is meant be the cover of a book that is still in process.

Print: Offset, L’Automàtica

CAT — El Gir és una publicació inacabada de Xavier Ristol que ha estat feta en ocasió de l’exposició De l’Endiot al Ploraire, figures del burlesc sabadellenc a l’Alliance Française de Sabadell.
La peça gràfica ha estat dissenyada per ser la jaqueta d’un llibre que encara està en procés.

Impresión: Offset, L’Automàtica

Website-redesign for Deià Art School.
Deià, based in Barcelona’s Nou Barris neighborhood, offers the following studies: graphic design, design for interior, exterior and ephemeral spaces as well as design for virtual environments. The school works among other things on the integration of design as an instrument for the improvement and transformation of social life.
The challenge of redesigning this website consisted in opening three different spaces: News, School and Projects. This way the contents are organized in an accessible and inclusive way. One of the objectives was that the students themselves could contribute to feed the web with news and their own projects.

Programming: Oficina de disseny, Eduardo Partipilo

CAT — Redisseny de la pàgina web de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià.
Deià és una escola del barri Nou Barris de Barcelona, on s’estudia disseny gràfic, disseny d’espais interiors, exteriors y efímers, així com d’entorns virtuals. L’escola treballa entre altres coses, la integració del disseny com un instrument de millora i transformació de la vida social.
El repte de re-dissenyar la web ha consistit en l’obertura de tres espais diferents: Novetats, Escola i Projectes. D’aquesta manera els continguts s’organitzen de forma accessible i inclusiva. Un dels objectius de la web és que els mateixos alumnes contribueixin a alimentar la web amb novetats i amb els seus propis projectes.

Programació: Oficina de disseny, Eduardo Partipilo

Design of the bilingual poetry book collection Bèsties Butxaca for Edicions Poncianes – a Barcelona based literary publishing house. Poeta de les Cendres is the first book of a collection that claims the figure of the translator as a creator — just as the corresponding collection of posters called Bèsties.

Format: 180 x 110 mm, 83 pages

CAT — Disseny de la col·lecció bilingüe de poesía literaria Bèsties Butxaca per Edicions PoncianesPoeta de les Cendres és el primer llibre d’aquesta col·lecció, que de la mateixa manera que la col·lecció de pósters Bèsties, reivindica la figura del traductor com a creador.

Format: 180 x 110 mm, 83 pàgines

Special edition of MUNT (sound actions). The publication’s content consists in a selection of vinyls and cassettes, originating from Raül Pratginestós‘ personal collection. Raül played his selection throughout in the course of the event at l’Automática, 27 February 2015.

Cover letterpressed at L’Automática
Format: 295 x 100 mm
Edition: 100

CAT — Edició especial per a MUNT (accions sonores). El contingut mostra una sel·lecció de vinils i cassets que Raül Pratginestós va escollir de la seva col·lecció personal per reproduir en l’esdeveniment de l’Automàtica el 27 de febrer de 2015.

Coberta impresa amb tipus mòbils a L’Automàtica
Format: 295 x 100 mm
Edició: 100

Artist edition, based on a site-specific installation 17m by Catalan artist Luz Broto at ADN Gallery, Barcelona, September 2014 — published on the occasion of the award Premi Art Nou.

The cover card was letterpressed at L’Automàtica
The three-page leaflet is three-colour-offset-printed on both sides
Format: 215 x 115 mm
Edition: 300

CAT — Edició d’artista que reprodueix alguns dels elements que van formar part de l’exposició  17m de Luz Broto, realitzada a la galería ADN de Barcelona el setembre de 2014 en ocasió del Premi Art Nou.

Coberta impresa amb tipus mòbils a L’Automàtica
La edició ès una tricromía impresa en offset, cara i dors
Format: 215 x 115 mm
Edició: 300

Leaflet for the exhibition This is the Cover of the Book curated by Moritz Küng and Mela Dávila Freire as part of the Arts Libris art bookfair at the Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2015.

Format: 148 x 210 mm

CAT — Llibret per a l’exposició This is the cover of the book, comissariada per Moritz Küng i Mela Dàvila Freire en el marc de la fira de llibres d’artista Arts Libris al Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, 2015.

Format: 148 x 210 mm

These are the first two cassettes of a collection released by Paralaxe Editions with music by Ondness (Them corja) and Takahiro Mukai (Somosan Seppa).

Letterpressed at L’Automàtica
The images are stickers

CAT — Disseny dels primers dos cassets publicats per a l’editorial Paralaxe Editions, amb els treballs Them corja d’Ondness i Somosan Seppa de Takahiro Mukai.

Imprès amb tipus mòbils a L’Automàtica
Les imatges són adhesius

A promotional poster for graf.cat — an online platform for sharing resources and coordinating schedules for Catalonia’s contemporary art scene.

Offset-printed at L’Automàtica
3-page, perforated and folded poster
Format: 340 x 480 mm

CAT — Pòster promocional per a graf.cat, una plataforma online per compartir recursos i coordinar el calendari d’esdeveniments dins del sector de l’art contemporani a Catalunya.

Imprès amb offset a L’Automàtica
Pòster troquelat i plegat en 3 parts
Format: 340 x 480 mm

Graphic design and naming for a poster collection published by Edicions Poncianes, a Barcelona based literary publishing house. The collection claims the figure of the translator as a creator — through the translation of poems by internationally relevant authors that had not been previously translated to Catalan.

Format: 590 x 836 mm

Design: Ariadna Serrahima

CAT — Disseny i “naming” de la col·lecció de pòsters literaris publicats per Edicions Poncianes, que reivindica la figura del traductor com a creador, a través de la traducció de poemes de grans autors universals que no han estat traduïts al català anteriorment.

Format: 590 x 836 mm

Disseny: Ariadna Serrahima

Information leaflet for the yearly Christmas installation at the Joan Miró Foundation entitled Sow, Fina, that others might reap by Catalan conceptual artist Fina Miralles, Barcelona, December 2014.

Sheet: die-cut and folded
Format: 297 x 210 mm

CAT — Peça impresa que acompaña la instal·lació de Nadal Fina, sembra que uns altres ja recolliran de l’artista conceptual i catalana Fina Miralles a la Fundació Joan Miró, Barcelona, Desembre 2014.

Foli fendit per ser plegat
Format: 297 x 210 mm

Visual identity, postcards and vouchers for LAMPP, a project by Jordi Canudas. LAMPP consists of a lamp shade and an application for mobile phones that allows you to create different atmospheres by controlling colours, light intensity or music and defining the state of connectivity the device.

Flyers and vouchers letterpressed at L’Automàtica

CAT — Identitat gràfica i aplicacions per al projecte LAMPP, creat per  Jordi Canudas. LAMPP és una pantalla (llum) per a dispositius mòbils i una aplicació que permet configurar jocs de color, intensitats de llum, música o definir la connectivitat amb el dispositiu.

Peces impreses amb gravat a L’Automàtica

The book a Brief History of the Future was published in the course of the exhibition The Future Does Not Wait curated by Sonia Fernández Pan for La Capella, Barcelona Producció 2014. The publication consists of a series of conversations between the curator and different artists (present in the exhibition) and guest contributors, in which they talk about their understanding of “future”.

Format: 175 x 110mm, 328 pages
Edition: 300

CAT — El llibre a Brief History of the Future, editat en motiu de l’exposició El Futuro no espera comissariada per Sonia Fernández Pan, La Capella, Barcelona Producció 2014. El llibre recull un conjunt de converses entre la comissaria amb diversos artistes presents a l’exposició i alguns convidats, en les quals especulen sobre la idea de “futur” des de diferents perspectives.

Format: 175 x 110mm, 328 pàgines
Edició: 300

The album Citadel, is a 12″ LP by Portuguese musician Manuel Carvalho, published under his “Manta” alias. Released by Paralaxe Editions in 2014.

The cover was letterpressed and die-cut at L’Automàtica
Format: 12″ vinyl
Edition: 200

CAT — LP 12″, de l’àlbum Citadel, treball del músic portuguès Manuel Carvalho amb el seu nom artístic “Manta”. Publicat per l’editorial Paralaxe Editions.

Imprès i manipulat amb tipus mòbils a L’Automàtica
Format: 12″
Edició: 200

Identity and web design for Paralaxe Editions — a record label and publisher of printed matter based around photography and music, run by Dania Shihab and Manuel Carvalho. paralaxe-editions.com

CAT — Identitat gràfica i disseny de la web per a Paralaxe Editions. Una editorial que publica llibres de fotògrafs, cassets i vinils d’artistes contemporanis i internacionals.

paralaxe-editions.com

Visual communication (postcards, leaflets, invites and banners) for the Roni Horn. Everything was sleeping as if the universe were a mistake exhibition at the Joan Miró Foundation in Barcelona from June to September 2014.

Design: Ariadna Serrahima

CAT — Aplicacions (postals, programes de mà i invitacions) per a la comunicació de l’exposició Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error, a la Fundació Joan Miró, Barcelona, de juny a setembre de 2014.

Disseny: Ariadna Serrahima

A catalogue for the New York based artist Roni Horn, awarded with the Joan Miró Prize 2014, that was published in the course of the exhibition Roni Horn. Everything was sleeping as if the universe were a mistake. The three different editions stand for the three different languages: Catalan, English and Spanish.

Format: 285 x 305 mm

Design: Ariadna Serrahima

CAT — Llibre de l’artista novaiorquesa Roni Horn, publicat dins del marc de l’exposició Roni Horn. Dormia tot com si l’univers fos un error en ocasió del Premi Joan Miró 2104. Tres edicions que corresponen cadascuna a una llengua diferent (català, castellà i anglès).

Format: 285 x 305 mm

Disseny: Ariadna Serrahima

Visual identity for the Centre Espriu in Arenys de Mar, Catalonia. The centre documents and researches the literary work of the Catalan poet and writer Salvador Espriu.

Design: Ariadna Serrahima

CAT — Identitat gràfica del Centre Espriu a Arenys de Mar, Catalunya. Centre que es dedica a la documentació i estudi de l’obra literaria del poeta i escriptor Salvador Espriu.

Disseny: Ariadna Serrahima

Web design for the Catalan artist Laia Estruch. The website is a full project archive that also gives insight into the work processes of her current projects.

laiaestruch.com

CAT — Web de l’artista catalana Laia Estruch. Arxiu complet dels seus projectes i una mostra dels processos de creació dels seus projectes actuals.

laiaestruch.com